Trädgårdsplanering inför sommaren – hur ska ni göra med de gamla träden?

Träd är fantastiska inslag som kan avgränsa, skydda och formge utrymmet i din trädgård. Men som med allt annat i trädgården behöver du beskära och kontrollera hur det växer. Trädets storlek och unika egenskaper kan göra det till en större utmaning än övrig växtlighet. Med lämpliga verktyg och kunskap hittar du rätt i att forma din trädgård.

Rätt metod för varje situation

När du behöver minska omfånget på eller helt ta bort ett äldre träd är olika metoder lämpliga beroende på omständigheter. Högväxta träd är bäst att beskära från en upphöjd position, fördelaktigt är att använda mekanisk lyftutrustning för att säkra arbetspositionen. Räkna med att fällning och beskärning leder till att grenar och avfall behöver forslas bort.

Envisa stubbar som blir kvar är djupt rotade i marken och därmed mycket svåra att ta bort på egen hand. Med specialiserad utrustning för att fräsa sönder stubbar får du bukt med problemet, kolla med dessa experter.

Fällning av större träd innebär risk för skada på person och egendom med felaktigt utförande. Därför bör du använda rätt utrustning och säkerhetsavstånd när du avverkar träd. Beskär fruktträd efter varje arts behov, men du bedömer varje träd individuellt sett till vilka grenar som är lämpliga att spara eller ta bort.

Det är smart att vända sig till en arborist

Att vända sig till en arborist kan vara det bästa beslutet man gör för sina träd. En arborist är en professionell som är utbildad och certifierad inom trädvård. De har kunskapen och erfarenheten att hantera allt från vanlig trädvård till komplexa trädfällningar och trädsanering.

Det finns många skäl till varför man ska vända sig till en arborist. För det första kan de hjälpa till att förlänga livet på dina träd genom att utföra regelbunden beskärning och vård. Detta kan inkludera att ta bort döda eller skadedjursskadade grenar, samt att forma träden för att förhindra att de växer för stora eller för nära huset eller andra byggnader.

En annan anledning att vända sig till en arborist är om man har träd som är i dåligt skick och behöver fällas eller saneras. Arborister har den rätta utrustningen och kompetensen att utföra dessa arbeten på ett säkert och professionellt sätt, utan att skada omgivande byggnader eller landskap.

Arborister kan också hjälpa till att identifiera och behandla trädsjukdomar och skadedjur. De kan ta prover från trädet och analysera dem för att bestämma orsaken till problemet och välja lämpliga behandlingar.

Det är viktigt att komma ihåg att arborister är professionella och att det är viktigt att anlita en certifierad arborist för att säkerställa att arbetet utförs på ett säkert och korrekt sätt. Det finns många olika arboristorganisationer som erbjuder certifieringar, så det är en god idé att undersöka vilken certifiering en arborist har innan man anlitar dem.

Sammanfattningsvis är en arborist en professionell trädvårdsexpert som kan hjälpa till att förlänga livet på dina träd, samt utföra komplexa trädfällningar och trädsanering på ett säkert och professionellt sätt. Det är viktigt att anlita en certifierad arborist för att säkerställa att arbetet utförs korrekt.