Så sparar du pengar på dränering av husgrund

Att dränera husgrunden kan vara en kostsam process, men det finns faktiskt flera sätt att spara pengar. Här kommer några tips:

Välj rätt entreprenör

Att välja rätt entreprenör kan göra stor skillnad för prislappen på din dränering. Det kan vara frestande att välja den billigaste entreprenören, men tänk på att en dåligt utförd dränering kan leda till stora kostnader i framtiden. Se istället till att välja en erfaren entreprenör som exempelvis Miramix, med goda referenser och som är licensierad och försäkrad.

Använd subventionerade lösningar

I vissa fall kan du få subventioner för att dränera din husgrund. Det kan exempelvis gälla om du bor i ett område med hög grundvattennivå eller om du har drabbats av översvämning. Kontakta din kommun för att höra om det finns några subventionerade lösningar som du kan dra nytta av.

Gör en del av arbetet själv

Att göra en del av arbetet själv kan spara dig en del pengar. Det kan exempelvis handla om att gräva upp runt husgrunden eller att transportera bort jord och grus. Innan du påbörjar något arbete själv är det dock viktigt att du talar med entreprenören för att säkerställa att det inte påverkar garantin.

Välj rätt typ av dränering

Det finns olika typer av dränering, exempelvis ytdränering och kärndränering. Ytdränering är vanligtvis billigare än kärndränering, men kan vara mindre effektivt i vissa fall. Tala med din entreprenör för att få råd om vilken typ av dränering som passar ditt hus och din budget bäst.

Planera i förväg

Att planera i förväg kan hjälpa dig att undvika onödiga kostnader. Se till att du har en klar bild av vad som behöver göras och vilka material som ska användas. Ju mer förberedd du är desto mindre risk finns det för att det uppstår oväntade kostnader under arbetets gång.

Genom att följa dessa tips kan du spara pengar på dränering av husgrund. Kom ihåg att det är viktigt att välja en erfaren entreprenör och att inte göra avkall på kvaliteten för att spara pengar.